A kastélyban található nevezetességek

Békeküldöttség Windish-Grätznél a kastély "vörös szalonjában".
1849-ben Bécsben kiadott - nem hiteles - kőrajz.
A gróf Batthyány Kázmér idejéből való klasszicista kandalló,
felette Kossuth Lajos eredeti fényképe, rajta Kossuth Zsuzsanna kezeírása:
"Szeretettel bátyámnak 1849-i legsikerültebb egyetlen arczképe."

Erzsébet királyné. Az ismeretlen magyar művész által festett fesményt
Erszébet királyné ajándékozta az Erzsébet Leányárvaháznak

Ezt az írókészletet használta Ferenc József és Erzsébet királyné amikor az
Erzsébet Leányárvaház vendégkönyvét elsőként aláírták. Az ezüst tollba bevésve:
"I. Ferenc József Király és Erzsébet Királyné 1872. Ápril. 12."
Kossuth Zsuzsanna bronz domborműve
a kastély dísztermében
Gróf Batthyány Kázmér bronz domborműve
a kastély dísztermében
Erzsébet Leányárvaházból visszamaradt bútor
Erzsébet Leányárvaházból visszamaradt falióra
A kastély nevezetes lépcsőháza (1930-as évek)
A kastély későbarokk, koraklasszicista erkélye