TANODAMEGVALÓSÍTÁSI KONCEPCIÓ

 

 

 

 

MENTSVÁR ALAPÍTVÁNY

 

 

„BICSKEI KERECSENDI KISS MÁRTON TANODA MÜKÖDTETÉSÉNEK FOLYTATÁSA”

BICSKE

KÓDSZÁM:EFOP-3.3.1-15

Készítette:

Horváth Zsanett

Kiss Tibor

Poczik Emese

Tompa László

2015

 

A projektgazda bemutatása

1992-ben „Mentsvár” néven a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban (Bicske, Kossuth Lajos u 42, egykori Batthyány-kastély) nevelkedő közel 100 nehézsorsú, önhibáján kívül sok szomorú tragédiát, sok szörnyű traumát átélt, betegségben szenvedő, súlyosan lelki sérült gyermek támogatása, segítése céljából lett létre hozva az alapítvány.

Az Alapítvány fő céljai:

Az Alapítvány eddigi tevékenysége:

 

Az alapítvány játszótéri fajátékok adományozásával segítette a gyerekek rekreációját. Az alapítvány a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését segítve sportszereket (kerékpárok; futball; tollas; asztalitenisz stb.) juttatott fiataloknak.

Az alapítvány 4 árva testvér részére lakást vásárolt. Több fiatal életkezdését segítette anyagi támogatással. Minden gyermek üdülését, kikapcsolódását, rekreációját segítve Gárdonyban szabadidőházat építettünk. Egyszerre 20-25 fő kulturált elhelyezése, ellátása biztosított az esztendő valamennyi napján.

Az alapítvány terápiás célból lovat vásárolt a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon növendékeinek. Zamárdiban állami gondoskodásban lévő gyermekek részére épülő szabadidőház létesítését támogatja.

Az alapítvány kondi gépek vásárlásával segítette a gyermekotthont.

Az alapítvány háziállatok vásárlásával (sertés, háziszárnyasok) segíti az intézményben élők ellátását, életre való nevelését.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. I.PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  

 

 1. 1.Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés  

 

        Mellékelve

 

 1. 2.Szakmai Koncepció a program megvalósításáról (tanodamegvalósítási koncepció) 

 

  1. a.Az előzetes igényfelmérés eredményei 

 

Mellékelve

 

  1. b.A tervezett fejlesztés céljai 

 

A program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos szociális helyzetű, elsősorban a roma etnikumhoz tartozó családok gyermekeinek készség-, képesség- és tanulmányi fejlesztése, ezáltal pedig a körükben gyakori rossz tanulmányi eredmények javítása és a lemorzsolódás csökkentése, illetve ezen keresztül a gyermekek munkaerő-piaci esélyeinek megnövelése, valamint integrálásuk a többségi társadalom szerkezetébe.

Ezek a gyermekek képezik a program közvetlen célcsoportját, amely három további csoportra – alsó- és felső általános iskolai tagozatra, valamint középiskolásokra – bomlik. A program közvetett célcsoportját a gyermekeken keresztül a szülők és a családok képezik.

 

 1. c.A szakmai tevékenység ütemezése, rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek 

A „BICSKEI  KERECSENDI KISS MÁRTON TANODA MŰKÖDTETETÉSÉNEK FOLYTATÁSA

 című projektet 2016-2018 közötti időszakban 24 hónapos tervezéssel kívánjuk megvalósítani.

A Tanoda helyszíne a 2060 Bicske Bihari u. 9.sz alatti ingatlan,mely a város romák lakta körzetében helyezkedik el.1938-ban itt alakult meg az ország első cigány iskolája,melyet Kerecsendi Kiss Márton tanító alapított és vezetett. Az eltelt évek során mindig a roma gyermekek oktatását és óvodai ellátását biztosította ez az épület.

2011-től üresen állt, majd az előző tanoda pályázat

 „Tanoda Létrehozása Bicske városában” (TÁMOP -3.3.9.A-12/2-2012-0020)

kapcsán felújításra került és kifejezetten a Tanoda céljára adta át működtetésre a városi önkormányzat 2013-ban.

A most benyújtásra kerülő pályázat megjelenítésénél névadóként tüntetjük fel az alapítót, eszmei folytonosságot is vállalva úttörő tevékenységével szemben.       

A program tárgyi feltételeit jórészt az előző tanodai pályázat által kitermelt épület- és tárgyi anyag biztosítja. Ilyen módon rendelkezésünkre áll:

az épület beriasztózott,

 

A program személyi feltételei kvalifikált és tapasztalt szakemberek személyében, szintén jórészt a korábbi tanodai pályázat munkatársaiból biztosítva vannak.

A szakemberek:

 

Közgazdász, projektmenedzsment szakirányú végzettséggel, 13 éves pénzügyi tapasztalattal rendelkező szakember. Regisztrált mérlegképes könyvelő.

Több uniós pályázat TÁMOP, KEOP sikeres pénzügyi vezetője, projektmenedzsere volt.

 

38 éve van a pedagógus pályán. Közel 25 évig vezetett egy gyógypedagógiai- gyermekvédelmi intézetet. Gyógypedagógus-pszichopedagógus, okleveles pszichológusi és közoktatási vezetői egyetemi végzettséggel rendelkezik. Pedagógus szakvizsgája, szociális szakvizsgája van. Több uniós projektben szakmai vezetőként, projektmenedzserként működött közre az évek során. Az előző „tanoda program”aktív munkatársa volt, szakmai vezetőként.

 

23 éves pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Magyar –orosz szakos általános iskola tanári, angol nyelvtanári, humánpolitikai menedzseri végzettséggel rendelkezik. Kitűnő szervező és koordinátor. Az előző „tanoda program”aktív munkatársa volt.

 

-        Némethné Horváth Nikoletta Júlia családi kapcsolattartó

A roma családok autentikus ismerője. A „Bicske Cigányságáért Közalapítvány” révén évek óta segíti a rászoruló családokat. Jelenleg andragógus képzésben vesz részt. Az előző „tanoda” projekt motorja volt, sok önkéntes munkával is.

 

-        Szallerné Sass Katalin reálszakos tanár

Több mint 20 éves pedagógusi tapasztalattal rendelkezik. Matematika-orosz-angol tanári diplomája van. Az előző „tanoda program”aktív munkatársa volt.

 

-        Tompáné Mezei Judit fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus

Közel 40 éves gyógypedagógusi tapasztalattal bír. Egyetemi szintű speciális pedagógiai szakos tanár. Az egyéni fejlesztések mestere. Szociális szakvizsgával is rendelkezik a gyermekvédelmi szakellátás terén. Az előző „tanoda program”aktív munkatársa volt.

 

Okleveles iskolapszichológus. Több éves gyakorlata van a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pszichés megsegítésében. Kiemelt szakterülete a pályaválasztás, pályatanácsadás.

 

Egyetemi végzettségű pszichológus. Tapasztalattal bír a nehezen kezelhető, pszichés hátrányokkal is küzdő gyermekek és fiatalok terápiája terén.

 

 

Egyetemi végzettségű szociológus. A szakmai háttérmunka segítéséhez rendelkezik alapos elméleti és gyakorlati tudással.

Azonos szociális és nyelvi közegből érkező fiatal munkatárs. A bicskei Járási Hivatal romaügyi referenseként a társadalombiztosítás, juttatások területén járatos. Önkéntesként az előző „tanoda program” aktív szereplője volt. A célcsoportot jól ismerő szakember.

 

Főiskolai végzettségű kommunikációs-humánmenedzser. A városi önkormányzat munkatársa. Közel 10 éves tapasztalattal bír a hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének biztosítása terén, hasonló társadalmi helyzetből érkezőként.

 

Egyetemi végzettségű pedagógus-drámapedagógus. Több, mint húsz éves pálya-tapasztalattal rendelkezik. A zenei tehetséggondozás során gitár-, hegedűoktatást folytat.

Óvodapedagógus-mesterpedagógus. Az előző „tanoda program”aktív munkatársa volt.

 

Hungarológia szakos (MA) egyetemi hallgató. Önkéntesként már az előző „tanoda programban” is részt vett.

 

A program keretében a kitűzött és megvalósítandó célok elérése érdekében sokrétű és széles spektrumú szakmai tevékenység folyik, amelynek elsődleges irányvonala a programban részt vevő gyermekek készség- és személyiségfejlesztése. Ennek érdekében a foglalkozások keretén belül sor kerül:

 

        i.        szövegértési és szövegalkotási kompetencia-fejlesztés,

        ii.        matematikai és logikai készségfejlesztés,

        iii.        idegen nyelvi kompetenciafejlesztés,

        iv.        IKT kompetenciafejlesztés,

        v.        illetve az integráció és a sikeres életpálya-kezdés szempontjából                         kiemelten fontos szociális kompetenciák fejlesztése.

 

 1. d.Az elérni tervezett célok eredményeiről 

 

 

Bicske:

 1. 1.József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola 

 2. 2.Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

 3. 3.Szent László Általános Iskola  

 4. 4.Vajda János Gimnázium  

 5. 5.Nevelési Tanácsadó 

 6. 6.Egyesített Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 7. 7.Roma Kisebbségi Önkormányzat 

 8. 8.Bicske Város Önkormányzata 

 9. 9.bicskei Karitasz 

 10. 10.„Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 

 11. 11.Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola 

Tanodák:

 1. 1.Pátka 

 2. 2.Piliscsaba 

 3. 3.Felcsút 

 4. 4.Székesfehérvár 

 

Bicskén kívüli:

 1. 1.Pákozd, történelmi emlékhely 

 2. 2.Budapest, Nemzeti Múzeum 

 3. 3.Velencei-tó környéke, Gárdonyi Géza Emlékház 

 4. 4.Zsámbék, Műemléki Rakétabázis 

 5. 5.Felcsút 

 

Bicskén:

 1. 6.Roma Nap (2016) 

 2. 7.Roma Nap (2017) 

 3. 8.Sporttalálkozó a gyermekotthon növendékeivel  

 

Programok:12

 1. 1.Mikulás (2016) 

 2. 2.Mikulás (2017) 

 3. 3.Karácsonyvárás (2016) 

 4. 4.Karácsonyvárás (2017) 

 5. 5.Húsvét (2016) 

 6. 6.Húsvét (2017) 

 1. 7.2016 

 2. 8.2017 

 1. 9.2016 

 2. 10.2017 

 1. 11.2017 

 1. 12.2017 

 

 

 1. e.A megvalósítás kockázatairól, azok kezelési módjáról 

A projekt megvalósítási terve természetesen számos kockázati tényezővel is számol, és a szakmai koncepció megalkotásakor a különféle jellegű kockázati források kivédése és/vagy megkerülése is mérlegelésre került. Ezek a kockázati források lehetnek:

KOCKÁZATELEMZÉS

Kockázatok

Kockázat realizálódásának lehetséges oka

Hatás

Megelőzési, ill. kockázatelemzési stratégia/terv

Műszaki jellegű kockázatok

K1. Előre nem tervezett eszközmeghibásodás

Meglévő eszközök meghibásodása

Rövid hatású, csekély mértékű projektlassulás

Megelőzhető, saját forrásból való finanszírozás vállalása

 

 

 

 

Társadalmi szempontú kockázatok

K2. Többségi társadalom ellenállása, negatív megnyilvánulása

Nem megfelelő kommunikáció

Közepes hatású tényező, fenntarthatóságot, multiplikációt veszélyeztethet

Kommunikációs stratégia esetleges átalakítása, egyszerű, de látványos programbemutatók

Pénzügyi-gazdasági jellegű kockázatok

K3. Beszerzendő eszközök piaci árainak emelkedés

Árfolyamváltozás

Közepes hatású tényező, projektfinanszírozást hátráltat

Költségvetés átütemezés, saját finanszírozás, tartaléktervezés

Szervezeti szempontú kockázatok

 

 

 

 

K4. Szervezeti vezetők lemondása

Vezetői mandátumok lejárása, vezetőváltás bekövetkezése esetén jelenthet kockázatot

Kisebb hatású tényező

Alaptevékenységet szolgáló projekt, mely erősíti az egyesület működését

 

 

 

 

Jogi szempontú kockázatok

K5. Jogszabályi környezet változása

Folyamatos törvényi és kormányhatározat szintű változások

Közepes hatású tényező, projekt megvalósítás nehezítése

Jogszabályi változások figyelése, információgyűjtéssel csökkenthető a negatív hatás

 

 

 

 

Szakmai szempontú kockázatok

K6. Szakmai megvalósítók fluktuációja

Kiégés, leterheltség, motiválatlanság

Alacsony hatású tényező, projekt megvalósítás nehezítése

Megfelelő kiválasztással, szakmai kihívásokkal, motiválással csökkenthető a negatív hatás

K7. Tanulók

Nem támogató családi háttér, költözés, lemorzsolódás

Közepes hatású tényező

Folyamatos kapcsolattartás családdal, tanulók motiválása, elhivatott, szakmailag felkészült megvalósítók.

 

 

 1. II.A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 

 

 1. 1.A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása 

 

 1. a.A tanulók toborzása 

 

A célcsoport bevonása az együttműködő iskolák, a városi Egyesített Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével történt. Az együttműködők közösen tesznek javaslatokat azoknak a gyerekeknek a bevonására, akik a pályázati kiírásnak megfelelnek. A gyerekek családját az előző program családi kapcsolattartó munkatársa tájékoztatja a tanoda szolgáltatásairól, a résztvevőkről, pedagógusokról. A települési önkormányzat nyilvántartásaiban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyeztetése is megtörténik. A tanodába való jelentkezést a szülők által aláírt jelentkezési lappal igazolják. A gyermekek felvételéről a tanoda munkatársai döntenek.

1 fő megvalósító x 1 alkalom.

 

 1. b.A szülőkkel való aktív kapcsolattartás 

 

A projektmunka sikerének egyik meghatározó tényezője a foglalkoztatott gyermekek családjával, azon belül is kiemelten a szülőkkel, gondviselőkkel való rendszeres kapcsolattartás és egyeztetés; ez az iskolai és foglalkozáson belüli munka otthoni morális-tanulmányi megtámogatásával a kitűzött célok megvalósításához közelebb vihet, az elért eredményeket pedig hosszú távon biztosíthatja. A projekt keretein belül a szülőkkel azonnali kapcsolatfelvételt tervezünk (a kollegák többségében már ismerik azokat a hátrányos helyzetű családokat, amelyekből a foglalkoztatott gyerekek származnak). Rendszeres szülői értekezletekkel, illetve, amennyiben szükséges, egyéni elbeszélgetéssel és helyszíni látogatással tervezzük biztosítani a projektben elért eredmények otthoni támogatottságát.

1 fő megvalósító, 24 hónapon keresztül folyamatosan.

 

családlátogatás

 

 

fogadóóra:

 

szülői értekezlet

 

tanácsadás, tájékoztatás

 

Tanodát Segítő Szülők Klubja (TSSZK)

A szülőknek szóló programelemeken túl, minden olyan tevékenységbe be kívánjuk vonni a szülőket, családokat, amely a tanoda életében jelentőséggel bír. A nyitott tanodai rendezvényeken, kirándulásokon, táborozásokon biztosítunk közös programlehetőségeket. (bicskei Roma Nap, Bicskei Napok, adventi időszak, Szent Mihály Napi Sokadalom)

 

 1. c.Tájékoztatás a pályázatokról, ösztöndíjakról 

 

Mivel a program távlati célkitűzései között hangsúlyosan szerepel a résztvevő gyermekek tehetséggondozása, a kiemelkedő tanulmányi vagy művészi teljesítményű fiatalok felkarolása és a tanuláshoz, integrációhoz a lehető legtöbb segítség megadása, elengedhetetlennek tartjuk, hogy a projektbe bevont gyermekek idejében és kimerítően értesüljenek a rendelkezésre álló ösztöndíjakról, felhívásokról és támogatásokról. Ezt a feladatot a bicskei Roma Önkormányzattal karöltve látjuk el – az Önkormányzat a projekt munkatársai által felkutatott lehetőségekről tájékoztatja az érintetteket.

1 fő megvalósító, 9 alkalommal a projekt megvalósítási ideje alatt.

 1. 2.Tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül egyéni előrehaladási napló vezetésével 

A projekt keretében tanulástámogatásban részesülő gyermekek oktatása, fejlesztése meghatározott terv szerint zajlik. Célunk, hogy a gyermekek egyéni igényeiknek, illetve családjuk véleménye és a jövőre vonatkozó terveik által meghatározott érdeklődési körnek, valamint a tanulmányi teljesítményükben és képességeikben tapasztalt hiányosságoknak megfelelően személyre szabott fejlesztésben részesüljenek. Ez a fejlesztés legyen jól dokumentálható, követhető és következetes, valamint igen fontos, hogy a gyermek távlati gyakorlati hasznot is lásson belőle. Ennek érdekében a fejlesztés menete a projekt keretein belül a következő:

 

 1. a.Együttműködés a bemeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében a Türr István Képző és Kutató intézettel 

 

A projektbe bekerülő tanulók képességeinek felmérése érdekében         bemeneti mérésekre van szükség. Ezeket a méréseket – együttműködési megállapodásunk nyomán – a Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársai végzik el, majd ezeket a projekt illetékeseinek elküldik további használatra.

1 fő megvalósító, 24 hónapon keresztül folyamatosan, a Türr István KKI-vel együttműködve.

 

 1. b.célcsoport igényeinek, szükségleteinek felmérése  

 

A projektbe bekerülő tanulók egyéni szükségleteinek további körvonalazása érdekében a projektfelelős illetékesei interjúkat készítenek a gyermekekkel, illetve igényfelmérést végeznek – az így megszerzett információk és a bemeneti mérések adatai alapján pedig

egyéni fejlesztési tervek készülnek.

 

Projektfelelősök, szakmai asszisztens közreműködésével, a projekt ideje alatt folyamatosan.

 1. c.Egyéni fejlesztési tervek készítése 

 

Az egyéni fejlesztési terveket az illetékes pedagógusok, gyógypedagógusok készítik el, kvalifikációiknak és szakterületüknek megfelelően. Ezek a tervek         negyedévre szólnak, és tartalmazzák:

1 fő megvalósító, 200 db egyéni fejlesztési terv a projekt megvalósítási ideje alatt.

 

 1. d.Egyéni haladási napló vezetése 

 

Az egyéni fejlesztési terv által előirányzott fejlesztő tevékenység során        a foglalkozásokon, illetve a foglalkozáson kívüli alkalmakon kifejtett tevékenységről egyéni haladási napló készül. Ez a napló tartalmazza a tanulmányi- és készségbeli előmenetelt, haladást; pontos dátumait és adatait követve, az illetékes pedagógus képet kaphat a gyermek fejlődéséről, és fejlesztési tervét ennek megfelelően módosíthatja,        korrigálhatja, a gyermek egyéni haladási tempójához hozzáigazíthatja.

4 fő megvalósító, 40 gyermek, gyermekenként 8 alkalommal a projekt megvalósítási ideje alatt.

 

 1. e.Fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei szerint 

 

A haladási naplók vezetése a tulajdonképpeni fejlesztést segítik, amelyet a projekt keretein belül foglalkoztatott szakemberek, tanárok,         gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok végeznek lehetőség szerint egyéni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, kiscsoportos, iskolán kívüli foglalkoztatás keretében. A fejlesztő tevékenység főbb területei eszerint:

 

 

 

 

 

 

 

A projekt keretein belül munkatársaink zeneoktatásban (elsősorban gitároktatásban) részesítik az erre igényt tartó gyermekeket; a tehetségesek tehetséggondozásban részesülnek.

A projektet támogató személyek (rendszerint vendégelőadók) a mindennapi munkát saját szakterületüknek megfelelő adalékokkal (így például történelmi, szociológiai és művészettörténeti tárgyú előadásokkal, képzőművészeti oktatással) színesítik.

5 fő megvalósító, megvalósítóként 408 óra (68 hét, 6 óra hetente) a projekt megvalósítási ideje alatt.

 

 1. f.Érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek 

 

Kiscsoportos foglalkozások keretein belül a gyerekeknek lehetősége nyílik az érzelmi megnyilvánulások megfigyelésére, azok szabályozhatóságának, valamint kimondhatóságának és megnevezhetőségének elsajátítására. A csoportfoglalkozások alatt szituációs gyakorlatok által a növendékek megtapasztalják az egymásra figyelés fontosságát, valamint azonnal visszajelzést kapnak érzelmi életük működéséről. A foglalkozások pszichológusok vezetésével folynak, így lehetőség nyílik a maladaptív érzelmi szabályozás korrekciójára is.

2 fő megvalósító, megvalósítóként 8 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt arányosan.

 

 1. g.Szociális kompetenciák fejlesztése 

A fejlesztő munkán és az egyéb foglalatosságokon túl a sikeres integráció és a negatív sztereotípiák lerombolása céljából, valamint a karrierépítés sikerének szavatolása érdekében elemi fontosságú a szociális kompetenciák fejlesztése. Ez elsősorban a tanulmányi munkába ágyazva, folytonos, indirekt módon történik, illetve indokolt esetben célzott személyiségfejlesztő foglalkozásokon, amelyek a gyógypedagógus és a pszichológus kollegák kompetenciái közé tartoznak. Célunk ezzel a társadalom szövedékébe jól illeszkedő, felelősségtudattal és szilárd értékrenddel rendelkező, törvénytisztelő és tanulni, teljesíteni vágyó fiatalok kinevelésének támogatása.

1 fő megvalósító, 8 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt arányosan.

 

 1. h.Tehetséggondozás 

 

Hasonló fontosságú feladatként jelentkezik a tehetséggondozás. A tehetségek felismerése a folyamatos munkában kidomborodó tálentumok alapján az illetékes pedagógus munkatársak feladata; amennyiben pedig egy gyermek különleges affinitást mutat egy vagy több meghatározott tudományterület vagy művészet irányába, úgy lehetőség szerint a program keretein, fejlesztő foglalkozásokon belül, szakértő kollégák bevonásával folyik tehetséggondozása; amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a projekt illetékes munkatársai megkísérlik felvenni a kapcsolatot egyéb tehetséggondozó testületekkel.

1 fő megvalósító, 68 óra (68 hét, 1 óra hetente) a projekt megvalósítási ideje alatt arányosan.

 

 1. i.Tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenységek megvalósítása 

A csoportfoglalkozások célja a tanulási motiváció kialakítása a tanoda növendékei számára. Az interaktív, gyakorlati feladatok megoldása során célunk az egyéni sikerélmény átélésének elősegítése. Alternatív tanulási módszerek bemutatása által, a pozitív megerősítés és visszacsatolás segítségével igyekszünk a tanulási motivációt felkelteni.

2 fő megvalósító, megvalósítóként 8 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt arányosan.

 1. j.Az önálló tanulási képességének kialakítása, támogatása 

 

A foglalkozás célja a tanulók önálló tanulási képességének kialakítása, támogatása. A foglalkozások során a tanulási motiváció kialakítása kerül a középpontba, valamint a tanulók reális képességeinek alapján reális elvárások felállítása. A foglalkozások során a tanulók felfedezik reális én-képüket, valamint kialakíthatják az önmaguknak állított, elérni kívánt célokat. A foglalkozások során a tanulók az egyéni képességeikhez mérten elsajátíthatnak tanulást segítő technikákat.

5 fő megvalósító, megvalósítóként 68 óra (68 hét, 1 óra hetente) a projekt megvalósítási ideje alatt.

 

 1. k.A tanodai programban résztvevő fiatalok mentorálása 

A gyerekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek (5 fő) egyenként 8 tanulót mentorálnak a projekt ideje alatt. A mentorok egyéni igényi reflektáló, személye szabott, egyéni bánásmódra való törekvéssel működnek együtt a kiválasztott gyerekekkel. A mentorálás módja csoportos, egy felnőtt mentorál több gyereket vagy fiatalt. Valamint csapatmentorálás is megvalósul. Élni kívánunk az online kapcsolattartás lehetőségeivel, a tanoda facebook oldalán (facebook csoport: Bicskei Tanoda).

5 fő megvalósító, megvalósítóként 8 gyermek/fiatal a projekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan.

 

 1. l.Tutorálás, kortárs segítés 

A bicskei roma közösségből felkértünk egy fiatal, középfokú végzettségű, a járási hivatalnál roma referensként dolgozó munkatársat. Feladata a tanodás gyerekek kortárs segítése, pozitív mintaadás.

1 fő megvalósító, 5 gyermek/fiatal a projekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan.

 

 1. m.Együttműködés a kimeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében a Türr István Képző és Kutató intézettel 

A tanulmányi munka, a képesség- és készségfejlesztés végeztével a gyermek és a pedagógusok által közösen elért eredményeket egy kimeneti mérés keretében szintén a Türr István Képző és Kutató Intézet vizsgálja meg.

1 fő megvalósító, 24 hónapon keresztül folyamatosan, a Türr István KKI-vel együttműködve.

 1. 3.Életpálya-építés,a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek,pályaorientációs tevékenységek megvalósítása 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a projektben részt vevő gyermekek, tanulók a közoktatási rendszerből való kikerülésük után is továbbvigyék azokat az értékeket és azt a tudást, amelyet az oktatás, a nevelés és a projektmunka nyomán magukévá tettek. Ahhoz, hogy ezt elérhessék, a hátrányos helyzetű családok gyermekei gyakran szorulnak tanácsadásra. A projekt feladataihoz többek között az is hozzátartozik, hogy ilyen esetekben támaszul szolgáljunk a fiatalok számára.

A leglényegesebb teendő a pályaválasztással kapcsolatban a tanácsadás, valamint a tanuló és családja véleményeinek, terveinek összehangolása, illetve ezek realizálása a projektben részt vevő tanuló reális képességeit, érdeklődési körét figyelembe véve. A pályaválasztási tanácsadást részint a szülőkkel való előzetes megbeszélésekre, részint pedig a projekt keretei között megvalósult fejlesztő munka eredményeire alapozva a projektben részt vevő illetékes pedagógus folytatja le a tanulóval. Amennyiben erre lehetőség nyílik, a projekt illetékesei egyéb partnerekkel, köz- és felsőoktatási intézményekkel, szakkollégiumokkal is felveszik a kapcsolatot.

Mindenképpen nagyon fontos, hogy a pályaorientációs tevékenység folyamán megszüntessük a gyermek részéről fennálló bizonytalanságot, önbizalomhiányt, szkepticizmust; illetve ugyanennyire fontos, hogy tájékoztassuk a legtöbbször alulinformált szülőket, családot az iskolarendszer sajátosságairól és a gyermek előtt álló lehetőségekről. Előbbin megfelelő példák felhozatalával (ez utóbbi különösen fontos, mivel nagy hatása lehet; egyik munkatársunk szintén hasonló példa), a tanulmányi és fejlesztő munka során elért sikerek hangsúlyozásával lehet segíteni; utóbbin a rendszeres kapcsolattartás, a megfelelő információátadás segíthet.

 

 1. a.A tanulók önismeretének, jövőképének fejlesztése 

 

A kiscsoportos foglalkozások célja, hogy csoporttréning keretén belül az önismeret magasabb szintjére juttassa el a tanulókat. A foglalkozások során önismeret-fejlesztő feladatok segítik a tanulókat reális én-képük kialakításában. A csoportos tréning feladatok elvégzése során a tanulók fejleszthetik önismeretüket, mely hatással van önértékelésükre is. A kellőképen mély önismeret elsajátítása során a tanulók kialakítják és bővítik én-képüket, mely megalapozza a jövőképüket. A csoportos ülések során a tanulók a saját jövőképük kialakításához is segítséget kapnak drámapedagógus és pszichológus közreműködésével.

1 fő megvalósító, 8 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt arányosan.

 

 1. b.A tanulók identitástudatának erősítése, anyanyelv megőrzését támogató tevékenységek, programok megvalósítása 

A kiemelt jelentőségűnek tartott roma identitás-tudat erősítése céljából két foglalkozást tervezünk a roma tradíciók megismertetéséről. Az anyanyelv ápolása kapcsán önkéntes romológus szakember 6 alkalommal nyelvismereti tájékoztatót tart.

1 fő megvalósító, 2 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt.

1 fő önkéntes, 6 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt.

 

 1. c.Pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, pályaorientációs alkalmak  

 

Pályaorientációs alkalmak, melyek során a csoportfoglalkozáson résztvevők előzetes, önmagukról kialakított én-képük, önértékelésük mentén információt szerezhetnek a pályaválasztás széles körű lehetőségeiről. A foglalkozások célja, hogy a tanodába járó fiatalok információhoz jussanak a továbbtanulás lehetséges irányairól, valamint a lehető legtesthezállóbb továbbtanulási lehetőséget válasszák. A résztvevőknek lehetőségük van egyéni képességeiket, elvárásaikat és képességeiket felmérni.

2 fő megvalósító, megvalósítóként 4 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt arányosan.

 

 1. d.Középfokú (elsősorban érettségit adó) és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel 

 

A program során Bicske körzetében lévő középfokú intézmények látogatását tervezzük: Zsámbéki Premontrei Szakiskolába, a bicskei Vajda János Gimnáziumba, felcsúti Letenyei Lajos Szakiskolába, és egy tatabányai szakképző intézménybe. Látogatást szervezünk ez alkalommal az ELTE valamelyik campusára.

 2 fő megvalósító, összesen 4 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt.

 

 

 1. e.Szerepmodellek bemutatása, bevonása 

 

A hasonló társadalmi helyzetből érkező felsőfokú végzetséggel bíró roma diplomások közül 4 fő életútjának felkérésre történő bemutatását tervezzük.

1 fő megvalósító, 1 fő külső közreműködő összesen 4 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt arányosan.

 

 1. f.Pályaorientáció, karrier-tervezést segítő partnerekkel, munkaerőpiaci szereplőkkel szervezett programok 

 

Bicskén és vonzáskörzetében működő cégek közül kettő meglátogatását szervezzük azzal a céllal, hogy a munkapiaci lehetőségekről tágabb ismereteket nyújthassunk. Kapcsolatba lépünk a bicskei Munkaügyi Központtal, hogy megismertessük az álláskeresés folyamatát.

2 fő megvalósító, összesen 4 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt.

 

 1. g.Szülők és tanulók tájékoztatása az iskolarendszer fordulópontjairól 

 

A projekt során két alkalommal széleskörű tájékoztatást adunk a pályaválasztás, továbbtanulás előtt álló gyermekeknek és szüleiknek, hogy döntéseiket megalapozottabban tudják meghozni.

6 fő megvalósító, összesen 2 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt.

 

 1. 4.Szociális hátrányok kompenzálása,közösségfejlesztés,integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán  kívül 

 

 1. a.Szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek szervezése tanodán belül és kívüli integrált programok megvalósítása 

 

Tanodán kívüli tevékenységek

A tanoda program keretében összesen 8 különböző szabadidős program került tervezésre. Az összeállított programok során a tanodás gyerekeken kívül be kívánjuk vonni a szülőket is, lehetőséget biztosítva számukra, hogy ezeken a programokon részt vehessenek, mélyítve a szülők és a tanoda közti kapcsolatot.

4a/1 kirándulások: 7 fő megvalósító, összesen 4 alkalom (Nemzeti Múzeum, Velencei-tó Gárdonyi Géza emlékház, Zsámbék Műemléki Rakétabázis, Pákozd Katonai Emlékmű meglátogatása) a projekt megvalósítási ideje alatt.

4a/2 Roma Nap (2016, 2017): 7 fő megvalósító, összesen 2 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt.

4a/4 Sportesemények szervezése: 7 fő megvalósító, összesen 2 alkalom (Futballmérkőzés megtekintése a felcsúti Pancho Arénában, közös sportesemény szervezése a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon növendékeivel) a projekt megvalósítási ideje alatt.

 

Tanodán belüli nyitott programok

12 program elemet tervezünk, azzal a szándékkal, hogy a projektben résztvevők olyan közösségi élményekhez jussanak, melyek közösségfejlesztő erővel bírnak és segítenek abban, hogy a gyermekek szociális kompetenciái fejlődjenek. A tervezett események lehetőséget biztosítanak a gyerekek számára, hogy olyan szabadidős programokon vegyenek részt, melyeken szociális helyzetük miatt nem lenne lehetőségük. A hagyományos családi ünnepek köré szerveződő elfoglaltságok az ünnepek megélésének kereteit, kellékeit, szokásait mutatják be (pl. karácsonyi díszek készítése, húsvéti szokások, stb.) Az ismeretterjesztő előadásokkal érdekes témák kerülnek megvitatásra (pl. internet használat, űrkutatás, a bolygó jövője - globális felmelegedés). A szakmai rendezvényeken a tanodában folyó munka megismertetése történik.

4a/3 Kulturális események szervezése: 7 fő megvalósító, összesen 12 alkalom a projekt megvalósítási ideje alatt.

 

 1. b.Bentlakásos alkalmak megszervezése 

A projekt során két alkalommal (2016 és 2017 nyarán) kerül tervezésre több napos bentlakásos nyári tábor a tanoda diákjainak. A táborokat mindét alkalommal a Balatonnál, Zánkán rendezzük meg. A tábor során a gyerekek játékos feladatokkal ismerkednek meg a Balatonnal, annak élővilágával. A több napos bentlakásos elhelyezés során keletkező stressz oldás és konfliktuskezelés kiemelt jelentőséggel bír. Az aktív kikapcsolódás, pihenés módozatai lehetőségként és mintaként szolgálnak a résztvevők számára.

6 fő megvalósító, összesen 2 ötnapos tábor Zánkán a projekt megvalósítási ideje alatt.

 1. c.A bevont gyerekek napi egyszeri étkeztetésének biztosítása 

 

A tanoda épületében rendelkezésre álló teakonyha biztosítja azt a feltételt, hogy délutánonként a gyerekek számára uzsonnát készítsünk. Egy hűtőszekrény beállításával a tárolás is megoldhatóvá válik. Az uzsonna elkészítése, és a kulturált elfogyasztása is lehetőséget ad, hogy a tanulók az étkezési kultúrával ismerkedhessenek.

 

 1. 5.Eszközök beszerzése 

 

 1. a.Képességfejlesztő eszközök, anyagok beszerzése 

Anyagok:

2a Bemeneti mérésekhez: irodaszer, papír, nyomtatópatron,

2c Egyéni fejlesztési tervek készítéséhez: irodaszer, papír, nyomtatópatron,

2d Egyéni haladási naplók vezetése: irodaszer, papír, nyomtatópatron,

2e Fejlesztő tevékenységek megvalósítása: tanszer, szemléltető képek tanodai foglalkozásokhoz, meglévő tanodai hangszerekhez húrok vásárlása, irodaszer, papír, nyomtatópatron: 40 fő résztvevő részére,

2j Önálló tanulási képességek kialakítása: irodaszer, papír, nyomtatópatron: 40 fő résztvevő

2k Kimeneti mérések: irodaszer, papír, nyomtatópatron,

4a szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek: irodaszer, papír, nyomtatópatron: 13 alkalom,

Közösségi tér üzemeltetéséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése: tisztítószer, takarító eszközök, 24 hónapra.

Eszközök:

2e Fejlesztő játékok, tambura, gyakorló tambura, társas játékok, sportszerek beszerzése foglalkozásokhoz.

 

 1. b.IKT eszközök beszerzése 

Nyomtató beszerzése szakmai adminisztrációhoz.

 

 1. c.Egyéb, kis értékű eszközök beszerzése 

Hűtőszekrény beszerzése 4c projektelemhez.

Vízforraló beszerzése 4a, 4b, 4c projektelemekhez.

 

 1. 6.Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés 

 

 1. a.Kapcsolattartás és együttműködés a tanoda programot megvalósító szervezetekkel 

 

Tanodák

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a tanoda programban már tapasztalatokkal rendelkező szervezetekkel kapcsolatba lépjünk. A programunk sikeres megvalósítása és hatékony működtetése érdekében olyan partnerekkel kívánunk együttműködni, akik a jelenlegi konstrukció keretében valósítanak meg programokat.

 

A jó gyakorlatok megismerése tapasztalatcsere érdekében alábbi programok kerülnek tervezésre.

 

 

További szervezetek

A projekt sikeressége érdekében a program indítása előtt, megkeresésre kerültek azok a szervezetek, intézmények, melyek kapcsolatban állnak a programba bevont gyermekekkel, illetve azok családjával. Az együttműködések célja, hogy közvetett módon segítse az érintett gyermekek személyiségfejlesztését, a bevont gyerekek családjai számára is közvetítsen értékeket. A szűkebb és tágabb társadalmi környezetben erősítse a tanoda elfogadását, illetve elfogadtatását. A hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók esélyegyenlőségének minél szélesebb körben történő biztosítása érdekében a pályázat készítésekor együttműködési szándéknyilatkozat került aláírásra:

 

 

Mindegyik partner elkötelezett a tanoda program folytatása mellett. Készek Szakmai segítsége nyújtani annak sikeres megvalósításához.

 

Iskolákkal való együttműködés

 

Bicskén 4 általános iskola, és egy középiskola lát el közoktatási feladatokat. Az iskolákkal kötött együttműködési szándéknyilatkozat értelmében rögzítésre kerültek az együttműködések tágabb keretei. Az iskolák megismerték a tanoda program célját, aktív közreműködőként részt kívánnak venni a projekt végrehajtásában. Az intézmények segítik a hozzájuk járó tanodás gyerekek iskolai karrierjét, melynek érdekében rendszeres lesz a kölcsönös adatszolgáltatás és információcsere. Szakmai konzultáció keretében, gyerekekre lebontva támogatják a tanoda szakmai munkáját.

 

3 fő megvalósító, összesen 2 konferencia a projekt megvalósítási ideje alatt.

 

 

 1. b.Tanoda programban résztvevő pedagógusok és további szakmai megvalósításának karbantartása 

 

Pszichológus, mentálhigiénés szakember bevonásával a projekt során két alkalommal tervezünk tréninget. Szükség esetén szupervíziós alkalmakat biztosítunk az érintett szakemberek számára.

Külső közreműködő segítségével összesen 2 tréning megvalósítása.

 

 

 

Bicske,2015.december 07